Viện Kế Toán-Kiểm Toán & Tài Chính Doanh Nghiệp là một tổ chức Khoa Học-Công Nghệ với các chức năng

  • Nghiên cứu, triển khai ứng dụng các Phương pháp quản lý mới, các ứng dụng mới, sản xuất phần mềm và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ trong ngành Kế Toán-Kiểm Toán và Tài Chính
  • Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ về Quản lý kinh tế, Khoa học công nghệ, Tài chính kế toán, Quản trị kinh doanh….
  • Tư vấn về các hoạt động Đầu tư, Tài chính, Kế toán, Thuế, Khoa học công nghệ, Quản lý…
  • Liên kết, hợp tác Các trường Đại Học và Cao Đẳng trong và ngoài nước để phát triển các lĩnh vực Đào tạo, nghiên cứu và thông tin kinh tế …
Viện Kế Toán
http://vienketoan.org
http://tanthanh.edu.vn
http://iaaf.edu.vn
Cơ sở 1 : 137E Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Q.5, TP.HCM. Tel:(08) 39571574/Fax: (08) 39571575
Cở sở 2: 122 Hòa Bình, P. Hòa Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM. Tel: (08) 2216 8301 - 3973 4974
Email: vienketoan@vnn.vn